Cải tạo khu văn phòng nhà ga quốc tế – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành Bus Lounge – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Năm 2021-2022)CÁC DỰ ÁN CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM Ở CẢNG HÀNG KHÔNG QT TSNHẤT!!

You are currently viewing Cải tạo khu văn phòng nhà ga quốc tế – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành Bus Lounge – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Năm 2021-2022)CÁC DỰ ÁN CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM Ở CẢNG HÀNG KHÔNG QT TSNHẤT!!
  • HẠNG MỤC:

Hệ thống Cơ điện
Hệ thống Kỹ thuật hàng không

Leave a Reply