Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Phù Cát (2017) – Bình Định

You are currently viewing Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Phù Cát (2017) – Bình Định

-HẠNG MỤC:
Hệ thống Cơ điện
Hệ thống Máy phát dự phòng
Hệ thống Kỹ thuật hàng không

Leave a Reply