Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (2016) – Hải Phòng

You are currently viewing Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (2016) – Hải Phòng

-HẠNG MỤC:
Hệ thống Điều hòa không khí và thông gió (ACMV)
Hệ thống Cấp nước


Leave a Reply