Cải tạo, sữa chữa phịng chờ quốc nội, phịng CIP, khu vực làm thủ tục ga đi – Cảng hàng không Liên Khương

You are currently viewing Cải tạo, sữa chữa phịng chờ quốc nội, phịng CIP, khu vực làm thủ tục ga đi – Cảng hàng không Liên Khương

-HẠNG MỤC:

Hệ thống Cơ điện
Hệ thống Kỹ thuật hàng không
Hệ thống Băng chuyền hành lý
Hệ thống thang máy, thang cuốn

Leave a Reply