Sân bay Tuy Hòa (2012) – tỉnh Phú Yên

You are currently viewing Sân bay Tuy Hòa (2012) – tỉnh Phú Yên

-HẠNG MỤC:
Hệ thống Điều hòa không khí và thông gió.
Hệ thống xử lý nước thải (WTS).
Hệ thống cấp dầu và tiêu âm máy phát điện

Leave a Reply