Cải tạo, mở rộng sảnh A khu vực làm thủ tục ga đi trong nước – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Năm 2020)

You are currently viewing Cải tạo, mở rộng sảnh A khu vực làm thủ tục ga đi trong nước – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Năm 2020)

-HẠNG MỤC:

Hệ thống Cơ điện
Hệ thống Kỹ thuật hàng không

Leave a Reply