LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HỆ THỐNG ĐIỆN

- Cung cấp lắp đặt toàn bộ thiết bị hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, tiếp địa, chống sét… cho các công trình dân dụng và công nghiệp: sân bay, nhà máy, khu công nghiệp, khách sạn, khu dân cư…

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VÀ THÔNG GIÓ

– Cung cấp lắp đặt toàn bộ thiết bị hệ thống điều hòa không khí dân dụng, công nghiệp, hệ thống thông gió cho các công trình dân dụng và công nghiệp: sân bay, nhà máy, khu công nghiệp, khách sạn, khu dân cư…

HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

– Cung cấp lắp đặt toàn bộ thiết bị hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải cho các công trình dân dụng và công nghiệp: sân bay, nhà máy, khu công nghiệp, khách sạn, khu dân cư…

HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

- Cung cấp lắp đặt toàn bộ thiết bị hệ thống báo cháy, truyền hình, camera quan sát, âm thanh công cộng, tổng đài điện thoại, mạng internet cho các công trình dân dụng và công nghiệp: sân bay, nhà máy, khu công nghiệp, khách sạn, khu dân cư...

HỆ THỐNG PCCC

- Thiết kế, thi công lắp đặt và cung cấp toàn bộ thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các công trình dân dụng và công nghiệp: sân bay, nhà máy, khu công nghiệp, khách sạn, khu dân cư...

HỆ THỐNG THANG MÁY, THANG CUỐN

- Cung cấp lắp đặt toàn bộ thiết bị hệ thống thang máy, thang cuốn cho các công trình dân dụng và công nghiệp: sân bay, nhà máy, khu công nghiệp, khách sạn, khu dân cư...

HỆ THỐNG KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG

- Cung cấp lắp đặt toàn bộ thiết bị hệ thống FIDs, CUTE, SNC... cho các cảng hàng không