SÂN BAY CẦN THƠ – NHÀ GA TẠM (2008-2009)

You are currently viewing SÂN BAY CẦN THƠ – NHÀ GA TẠM (2008-2009)

-HẠNG MỤC:
Hệ thống cấp nguồn, tủ bảng, điện chiếu sáng,

Hệ thống xử lý, cấp thoát nước, PCCC, báo cháy, camera quan sát, thông tin liên lạc.Leave a Reply