Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Chu Lai (2017) – Quảng Nam

You are currently viewing Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Chu Lai (2017) – Quảng Nam


-HẠNG MỤC:
Hệ thống Cơ điện
Hệ thống Băng chuyền hành lý
Hệ thống Kỹ thuật hàng không
Hệ thống Xử lý nước thảiLeave a Reply