NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC, NƯỚC THẢI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (2008-2009)

You are currently viewing NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC, NƯỚC THẢI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (2008-2009)

-HẠNG MỤC:
Hệ thống điện trung thế, hạ thế, tủ bảng, điện chiếu sáng, chống sét
Hệ thống thu gom, xử lý nước thải

Leave a Reply