Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Vinh (2014) – TP. Vinh

You are currently viewing Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Vinh (2014) – TP. Vinh

-HẠNG MỤC:
Hệ thống Điều hòa không khí và thông gió (ACMV)

Hệ thống xử lý nước thải (WTS).


Leave a Reply