Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (2012) Đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang.

You are currently viewing Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (2012) Đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang.

-HẠNG MỤC:
Hệ thống M&E gói thầu số 4: “Phần xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Nhà ga hàng hóa và văn phòng làm việc  –  Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc”
Hệ thống M&E gói thầu số 8: “Xây dựng tháp chỉ huy, nhà điều hành, các hạng mục công trình phụ trợ và xây dựng tuyến cáp tín hiệu” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng công trình đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc”

Leave a Reply